CATEAU COMMUNICATIE

Logo CC websiteZiekenhuizen, zorginstellingen, maar ook patiëntenverenigingen worden vaak gekenmerkt door een intrinsieke wens om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De patiënt of cliënt staat centraal, waarbij de organisatie zich inzet voor minder ziekte, meer genezing en/of een betere kwaliteit van leven. Juist dan is het belangrijk om ‘de goede dingen goed te doen’. De inzet van communicatie gaat veel verder dan positief bijdragen aan reputatie of beeldvorming, waar in de huidige afrekencultuur binnen de zorg vaak de focus ligt. Juist de communicatie in het primaire proces staat voorop. Hoe zorgen we voor optimale communicatie binnen de zorgketen vanuit ‘klantperspectief’ en hoe kan de afdeling Communicatie daarin ondersteunen? Cateau Communicatie helpt bestuur en management, de afdeling Communicatie en projecten bij het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van communicatie. Door verbeterpunten te vinden en die gezamenlijk in een accountable aanpak te vertalen. In een continu proces. 

Logo CC websiteCateau Communicatie begeleidt al jaren woningcorporaties met accountability van communicatie. Van awareness-sessies tot uitgebreide professionaliseringstrajecten. Natuurlijk staat hierbij ‘de klant’ centraal. Voor een woningcorporatie is dat niet alleen de huurder, maar vooral ook de - bredere - samenleving. Zo bepalen we bijvoorbeeld op basis van een actorenanalyse de relevante omgeving, waarbij we voor de belangrijkste actoren de PAN – analyse doorlopen, die leidt tot beter inzicht in de interactiepunten tijdens het klantproces. Cateau Communicatie heeft ook verschillende kwaliteitsmetingen begeleid bij corporaties als Wonen Breburg en Woonstede Ede en helpt bij de totstandkoming van een strategische, onderbouwde en uitvoerbare communicatie-aanpak.  

Logo CC websiteCateau werkt voor verschillende partijen die zich bezighouden met watermanagement. Rijkswaterstaat, waterbedrijven, hoogheemraadschappen, verschillende partijen die water vanuit hun eigen perspectief benaderen. Daarbij houden we rekening met de verschillende belangen van politiek, de organisatie zelf en natuurlijk de maatschappij. Een groot aantal waterpartijen heeft als thema: ‘Wij zorgen voor droge voeten’. Een mooie ambitie, die we gezamenlijk concretiseren naar de échte doelstellingen van de organisatie, om van daaruit te kijken wat ze nu eigenlijk betekenen voor klanten en stakeholders en welke rol communicatie daarbij speelt, op organisatie, afdelings- en/of persoonsniveau. Dat doen we door het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsmetingen, onderzoek en (PAN) analyse, waarbij we verschillende spelers uit de organisatie en ketenpartners betrekken.

Logo CC websiteCateau Communicatie werkt voor zowel landelijk, regionale als lokale overheidsinstanties die investeren in accountability van communicatie. Voor verschillende uitvoeringsinstanties en gemeenten verzorgen we professionaliseringstrajecten, kwaliteitsmetingen van communicatiebeleid, strategiesessies en workshops. Zo heeft Cateau Communicatie in 2013 en 2014 bijvoorbeeld de kwaliteitsmeting voor de Vlaamse Overheid begeleid, die inmiddels geïntegreerd onderdeel is van de accountabilitycyclus. Voor het programma Ruimte voor de Rivier hebben we een kwaliteitsmeting voor programmacommunicatie ontwikkeld, die ook als benchmark kan worden ingezet. En met de gemeente Zoetermeer hebben we een kwaliteitsmeting voor ‘samenspraak’ ontwikkeld, ondersteund door een ‘samenspraakwijzer’ voor beleidsambtenaren en projectleiders. 

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840