CATEAU COMMUNICATIE

Logo CC websiteCateau werkt voor verschillende partijen die zich bezighouden met watermanagement. Rijkswaterstaat, waterbedrijven, hoogheemraadschappen, verschillende partijen die water vanuit hun eigen perspectief benaderen. Daarbij houden we rekening met de verschillende belangen van politiek, de organisatie zelf en natuurlijk de maatschappij. Een groot aantal waterpartijen heeft als thema: ‘Wij zorgen voor droge voeten’. Een mooie ambitie, die we gezamenlijk concretiseren naar de échte doelstellingen van de organisatie, om van daaruit te kijken wat ze nu eigenlijk betekenen voor klanten en stakeholders en welke rol communicatie daarbij speelt, op organisatie, afdelings- en/of persoonsniveau. Dat doen we door het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsmetingen, onderzoek en (PAN) analyse, waarbij we verschillende spelers uit de organisatie en ketenpartners betrekken.

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840