CATEAU COMMUNICATIE

Cateau Communicatie werkt voor verschillende organisaties binnen overheid en bedrijfsleven. Hieronder vind je een aantal sectoren waar Cateau Communicatie actief is. 

sector energie Sector financieel Sector onderwijs
Publieke sector  Sector wonen  Sector water
 Sector zorgenwelzijn    

Cateau Communicatie heeft onder andere gewerkt met én voor:

Academie voor Overheidscommunicatie, Achmea, Aedes, Beaumont Communicatie, Beeckestijn Business School, Belastingdienst, Berenschot, Brainwork Communicatie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Justitieel Incasso Bureau, Cover, Dienst Landelijk gebied, Eneco, EUROPCOM Brussels, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Utrecht, Gemeente Zoetermeer, HHNK, Hogeschool Arnhem – Nijmegen, Hogeschool Utrecht, ING, Joulz, De Kompanjie, KWF Kankerbestrijding, De Lage Landen, Logeion, Nationale Nederlanden, Nationale Politie, Natuurmonumenten, Nederlandsch Octrooibureau, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Omgevingsdienst West Holland, Provincie Gelderland, PWN, Rabobank, Radboud Universiteit, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Tappan Communicatie, Universiteit van Amsterdam, PBLQ, Vlaamse Overheid, Waterbedrijf Groningen, Woonstede Ede, WonenBreburg, SRM, TNS-NIPO en héél veel communicatiekringen en –verenigingen door heel Nederland.

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840