CATEAU COMMUNICATIE

Bij de start van een professionaliseringstraject, bepalen we samen met de opdrachtgever welke aanpak het beste past bij de vraag en bij het organisatieperspectief. In onze aanpak maken we gebruik van beproefde methoden op het gebied van accountability van communicatie, zoals de Balanced Scorecardmethode, de PAN-analyse, of specifieke onderzoeksmethoden. Een methode is echter altijd gebaseerd op een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en nooit een doel op zich. Het is een hulpmiddel dat in een bepaalde fase van de accountabilitycyclus wordt ingezet om inzicht te verkrijgen, ten behoeve van de keuzes die de organisatie maakt in het professionaliseringstraject. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een strategiesessie, die onderdeel is van de cyclus, maar ook helpt als basis voor bijvoorbeeld een heidag.

PAN analyse

 

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840