CATEAU COMMUNICATIE

De Balanced Scorecardmethode voor communicatie is een kwaliteitsmeting die door veel organisaties wordt gebruikt om de kwaliteit van communicatiebeleid te meten. Het is een vertrekpunt voor professionalisering. Oorspronkelijk gaat de Balanced Scorecardmethode uit van de domeinen Corporate communicatie of Concerncommunicatie, Marketingcommunicatie, Interne communicatie en Organisatie van de communicatie. Voor gemeenten en overheidsorganisaties is er een versie waarin het domein Beleidscommunicatie wordt gehanteerd in plaats van Marketingcommunicatie.

De dimensies waarop de domeinen worden beoordeeld, zijn duidelijkheid, omgevingsgerichtheid, consistentie, responsiviteit en effectiviteit en efficiency. De indicatoren die aan de basis liggen van de kwaliteitsmeting hebben betrekking op zowel inhoud, proces als relatie en zijn geïnspireerd op de aandachtgebieden uit het INK-model.  

Poster Vlaamse Overheid 1

Als je als organisatie een nulmeting wil doen, maken we de balanced scorecardmethode eerst op maat voor de organisatie. Dat geldt in eerste instantie voor de vragen, die moeten aansluiten bij de organisatiecontext. Maar ook de domeinen kunnen variëren, afhankelijk van het resultaatgebied dat je wil onderzoeken. Zo heeft Cateau Communicatie onder andere een balanced scorecardmeting voor programmacommunicatie en een balanced scorecard voor samenspraakprocessen ontwikkeld.

De oorspronkelijke Balanced Scorecardmethode voor communicatie is ontwikkeld door Vos en Schoemaker aan de HU (gebaseerd op de business balanced scorecard van Kaplan en Norton). Cateau Communicatie heeft hiervoor een speciaal implementatiestappenplan ontwikkeld, waardoor de meting zich van een eenzijdige audit heeft ontwikkeld tot een interactie-instrument, waarbij meerdere spelers uit de organisatie zijn betrokken. De communicatiefunctie van een organisatie is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie!

 

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840