CATEAU COMMUNICATIE

Onderzoek is belangrijk om te kunnen bepalen of we de goede dingen goed doen. Er zijn verschillende vormen van onderzoek, waarvan het belangrijkste onderscheid dat in kwalitatief en kwantitatief onderzoek is. Onderzoek wordt in de accountabilitycyclus voor verschillende doeleinden gebruikt: om een basis te kunnen definiëren, om inzicht te verkrijgen in de perceptie van de relatiegroepen, om de strategie te kunnen (her)ijken, om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen bepalen, om verbeteringen te kunnen doorvoeren enzovoort. Onderzoek is echter nooit een doel op zich. Daarom is het zo belangrijk dat het wordt ingebed in de verbetercyclus en dat de resultaten worden meegenomen om ervan te kunnen leren. 'Meten is weten' is alleen zinvol als we ook die zaken meten die relevant zijn!

Cateau Communicatie voert regelmatig kwalitatief onderzoek uit voor haar opdrachtgevers. In de vorm van interviews, discussies, maar bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van storytelling. We helpen bij het formuleren van de doelstellingen, de probleemstelling, de onderzoeksvraag en het bepalen van de indicatoren. Daarmee zorgen we ervoor dat we de juiste vragen stellen, waarop we ook een antwoord krijgen waar we wat aan hebben in de verbetercyclus. Kwalitatief onderzoek wordt vaak uitgevoerd in combinatie met kwantitatief onderzoek, waarin we de bevindingen gefocust kunnen toetsen onder een grotere populatie. Voor kwantitatief onderzoek werkt Cateau Communicatie graag samen met partners, of de onderzoeksafdelingen of - bureaus van de opdrachtgever.

onderzoek

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840