CATEAU COMMUNICATIE

De PAN-analyse is een methode die de regie op de communicatiefunctie in een organisatie weergeeft vanuit drie perspectieven: Processen (P), Afdelingen (A) en Niveaus (N). De PAN-analyse is ontwikkeld door Cateau Communicatie en heeft als doel het inzichtelijk maken van de bestaande en gewenste communicatiefunctie en de toegevoegde waarde daarvan voor de organisatie. De PAN-analyse is onderdeel van de accountabilitycyclus; je kunt tenslotte pas meten en onderzoeken als je weet wat je uitgangssituatie is, en starten met de implementatie van verander- of verbetertrajecten als je weet wat de gewenste situatie is.

Pankubus transpDe PAN-analyse benadert accountability vanuit klantperspectief. Het uitgangspunt daarbij is 'iedereen binnen een organisatie communiceert, intern of extern, en heeft daarmee invloed op de communicatiefunctie van een organisatie'. Daarom is het belangrijk dat de regievoering op de communicatiefunctie geborgd is. Pas dan kun je de kwaliteit ervan beïnvloeden. De PAN-analyse gaat uit van een aantal schijnbaar voor de hand liggende uitgangspunten, maar de praktijk leert dat het goed is ze te benoemen:

  • Om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen moet de kwaliteit van de communicatiefunctie in orde zijn;
  • Iedereen binnen de organisatie communiceert, maar vanuit een andere rol of ander perspectief;
  • Om de kwaliteit van de communicatiefunctie te kunnen beïnvloeden, dient de afdeling communicatie de regierol te pakken;
  • Om de regierol te kunnen uitoefenen, dien je de beïnvloedingspunten te analyseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  • Om aan te kunnen tonen dat je kwaliteit verbetert, is het nodig deze te meten.

Stap 1: Analyse op procesniveau van de interactiepunten vanuit klantperspectief

Stap 2: Analyse van de raakvlakken van de verschillende afdelingen of ketenpartners met de communicatiepunten uit de processen

Stap 3: Analyse van de rol van de communicatieafdeling, wat is die op strategisch, tactisch of operationeel niveau? En wat is de rol van anderen?

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840