CATEAU COMMUNICATIE

Een strategiesessie helpt bij het aanbrengen van focus in communicatie. Het doel van een strategiesessie is inzicht verkrijgen in de belangrijkste resultaatgebieden van communicatie voor de organisatie. Welke doelstellingen heeft de organisatie, en met welke resultaatgebieden kunnen wij daaraan bijdragen? De strategiesessie kan gebaseerd worden op verschillende werkvormen, zoals een educated guess op basis van de balanced scorecard, of een 'braindumpsessie'. Daarin redeneren we vanuit de IST-situatie waarom we doen wat we doen, om van daaruit de resultaatgebieden (SOLL) te bepalen. De educated guess leent zicht het beste voor een sessie met verschillende vertegenwoordigers uit de organisatie. De braindump wordt vooral gebruikt door de afdeling Communicatie. Deze kan daarmee ook een voorbereiding zijn op de educated guess, die de afdeling vervolgens met haar interne opdrachtgevers organiseert.

Een strategiesessie is bij voorkeuronderdeel van de accountabilitycyslus. Voor organisaties die heel pragmatisch te werk willen of moeten gaan, kan het echter ook een goede invulling zijn voor een heidag met de afdeling of het MT. Daarmee kan de afdeling Communicatie de output bijvoorbeeld gebruiken voor haar communicatieplanning.

braindump

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840