CATEAU COMMUNICATIE

Een professionaliseringstraject voor communicatie is bedoeld voor organisaties die openstaan voor verbetering van de communicatiefunctie. Om gericht te kunnen verbeteren, bepalen we eerst wat de huidige kwaliteit van communicatie is op organisatie-, afdelings, en/of persoonsniveau. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een nulmeting. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie, gebruiken we daarvoor verschillende methodes, zoals de balanced scorecard, interviews, de PAN-analyse of storytelling. 

Op basis van de nulmeting zien we welke verbeterpunten er zijn en bepalen we samen hoe we die kunnen aanpakken. Bij het bepalen van de aanpak is de cultuur en structuur van de organisatie belangrijk. Iedere opdrachtgever is anders. Daarom kijken we samen hoe we de wensen van de opdrachtgever kunnen vertalen in een succesvolle aanpak. De ene organisatie werkt bijvoorbeeld het liefst met een Communicatie Canvas op één A4, terwijl de andere organisatie graag werkt met een gedegen en onderbouwd strategisch plan.

Welke vorm je ook kiest, we gaan uit van een accountable aanpak.

richten inrichten verrichte

Dat betekent dat we werken met duidelijke resultaatgebieden van communicatie, die zijn gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie. Die maken we heel concreet, zodat we tussentijds en achteraf ook altijd verantwoording kunnen afleggen over de resultaten. Als we duidelijk hebben waar we de communicatie op moeten richten, zetten we de stap naar inrichten om vervolgens te bepalen wat we daadwerkelijk moeten doen, het verrichten. Hiermee neemt de organisatie, afdeling of professional verantwoordelijkheid voor de communicatiefunctie. Een professionaliseringstraject is vaak de start van een verbetercyclus, waarbij de organisatie handvatten krijgt om accountability te integreren in de dagelijkse praktijk.

Boek 'Uitgemeten'

 

Uitgemeten Adformatie 2015Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor 'doenkers': professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te 'doen' in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Bestel hier je boek   

 

 

Contact 

 

 LinkedIn  Twitter

Cateau Communicatie

Cathelijne Janssen

Zomereik 28 

2498 BP  Den Haag

 

cathelijne@cateau.nl

+31 6 30 60 39 71

KVK 27300840