Cateau Communicatie

Accountability van communicatie
Training, teamontwikkeling, strategisch advies en begeleiding


Accountability gaat over 'Doen we de goede dingen en doen we ze goed?' Daarbij ligt de focus niet op verantwoording afleggen op basis van cijfers, maar op verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt, op basis van het gewenst effect voor je doelgroep. Niet 'de waarom-vraag' staat centraal, maar de 'komma, zodat'!

Accountable werken maakt de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen helder en helpt je agendasettend te zijn. Dat maakt dat je je veel meer kunt richten op het gewenst effect en de impact op de organisatie. En je keuzes kunt beargumenteren en prioriteren. Op organisatie-, afdelings- én persoonsniveau

Cateau Communicatie heeft verschillende methoden, trainingen en praktische hulpmiddelen ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het communicatievakgebied. Zo is er voor iedere organisatie maatwerk mogelijk, met een goede balans tussen theorie en toepassing in de praktijk. 

'Uitgemeten' - Boek

Meer weten over accountability? Lees 'Uitgemeten', de accountabilitycyclus voor communicatie. Op dit moment leverbaar als e-book. 'Uitgemeten' gebruiken we ook bij de trainingen en masterclasses.