Cateau Communicatie in de media

Basisboek accountability

'Uitgemeten', met de accountabilitycyclus van communicatie, handige tips&tricks en voorbeelden. 

TKP nieuwsbrief
2022

Interview TKP in juli 2022 over  pensioencommunicatie. Activatie is geen doel op zich. Communiceer met effect!

Podcast crisiscommunicatie

Podcast met Dianne Deurloo en Roy Johannink. Nr 34, 2022. Over de 'komma, zodat'!

Adformatie comprof 2021

Adformatie over de (accountable) jurykeuze communicatieprofessional van het jaar 2021.

Artikelen in de vakbladen

Vakblad C
#8 2020

Over communicatie in Corona-tijd en waarom accountability juist nu belangrijk is.

Lessons learned RWS

De lessons learned uit het belevingsonderzoek dat Cateau Communicatie begeleidde in 2017.

Adformatie 
Maart 2017

Eervolle 11de plaats in de top 20 van 'vrouwen die ertoe doen' op Internationale vrouwendag. 

Vakblad C
#4 2016

Over het gebruik van het integrated evaluation framework van AMEC bij accountability.

Bijdrage in Smaakmakers

Bijdrage in 'Smaakmakers', over het APPEAL van communicatieprofs uit 2015.


Vakblad C
#8 2015

Over waarom je toch echt een plan nodig hebt, dat niet te dik is en wel tussentijds wordt bijgesteld.

'Communicatie Nu 2' 2015

Artikel in het magazine van Betteke van Ruler over het Accountability Manifest.

Communicatie Magazine 2015

Over accountability als geïntegreerd onderdeel van het communicatievak.

Vakblad C
#3 2014

Accountability als randvoorwaarde voor professionaliteit.

Vakblad C
#3 2010

Over nut en noodzaak van accountability voor regie op communicatie.

Communicatie-Desk 2009

Van nul- tot eenmeting, praktisch advies voor een kwaliteitsmeting o.b.v. de BSC-methode.

Vakblad Communicatie 2008 

Artikel 'Verbetermeter' uit 2008 over je toegevoegde waarde laten zien m.b.v. onderzoek.