Accountabilitytraject

Een gefaseerd traject voor afdelingen of MT's waarin we accountable werken integreren in de dagelijkse praktijk met behulp van eigen actuele cases. Aandacht voor inhoudelijke keuzes t.a.v. communicatiedoelstellingen, - strategie en - activiteiten, maar ook voor het accountable werkproces en de relatie met de opdrachtgever.

Teamontwikkeling

Verandertraject met focus op inhoud. We starten vanuit de IST situatie en ontwikkelen scenario's voor de (middel)lange termijn voor het team. Daarbij richten we ons op het gewenst effect in relatie tot de relevante omgeving en leert het team in verschillende werksessies 'accountable werken' in de praktijk. Aandacht voor inhoud, proces en relatie.

Communicatie kwaliteitsmeting 

Kwaliteitsmeting van communicatiebeleid op basis van de Balanced Scorecard voor communicatie. Een sessie van 2 dagdelen, waarbij ook andere organisatiedisciplines worden betrokken. Communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie! De uitkomst geeft richting voor kwaliteitsverbetering, prioritering en verantwoordelijkheden.

Onderzoeksbegeleiding

Begeleiding bij selectie en onderzoek van (externe) onderzoeksbureaus. Advies bij het formuleren van concrete doelstellingen, centrale onderzoeksvraag, deelvragen en pretesten vraagpuntenlijst op basis van de wensen van de organisatie, zodat het onderzoek bruikbare en gerichte antwoorden oplevert. 

Strategiesessies

Begeleiding van één of meerdere sessies, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een accountable werkwijze met specifieke aandacht voor strategie. Gericht op het gewenst effect en vertaald naar richten, inrichten en verrichten. Voor MT, afdeling of individuele professional op organisatie- en/of communicatieniveau.

Trainingen en masterclasses

Van inspiratiesessie of workshop tot 5-daagse masterclass,  op maat voor de organisatie. Met o.a. aandacht voor: 'wat is accountability', de accountabilitycyclus, gebruik van onderzoek en data, toepassing in de praktijk o.b.v. het accountability canvas. Interactief en vol voorbeelden uit de praktijk. 

Coaching

Coaching 'on the job' met focus op accountable werken o.b.v. persoonlijke leerdoelen.